Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

5128 2be5
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath
3632 249a
4244 e553 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasatyra satyra
zonakmicica
Legenda mówi, że jeśli nie możesz spać w nocy, to znaczy że przebywasz w czyichś snach...
Reposted fromlabellavita labellavita viaxannabelle xannabelle
zonakmicica
zonakmicica
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viaxannabelle xannabelle
zonakmicica
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromweightless weightless viaxannabelle xannabelle
zonakmicica
0682 6172 500
Reposted fromkatsiu katsiu
zonakmicica
zonakmicica
6120 4751 500
Reposted fromvandalize vandalize viaxannabelle xannabelle
zonakmicica
0508 97ad 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaxannabelle xannabelle
zonakmicica
W końcu pokazałeś co jest miedzy nami.
— Jedno wielkie nic.
zonakmicica
5322 0ef8 500
Reposted fromasiuniaxx asiuniaxx viaviolethill violethill
zonakmicica
 Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viaviolethill violethill
zonakmicica
8820 8238
NOT
Reposted frommeem meem viaviolethill violethill
Każdy człowiek zasługuje na pełną uwagę drugiego człowieka. Miłość nie jest zajęciem na pół etatu
— Erich Segal
(via blogfeather)
zonakmicica

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaviolethill violethill
zonakmicica
9417 1deb
Reposted frompeper peper viaviolethill violethill
zonakmicica
0965 2adb
Reposted fromlovecats lovecats viaviolethill violethill
zonakmicica
4554 3bc2 500
Reposted fromazathiana azathiana viamywonderland mywonderland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl